KRHV-Logotype-mobil

Välkommen till Kronobergs Hemvård. Vår vision är att ge dig och dina anhöriga en trygg vardag. Vi lägger stort fokus på hög kontinuitet och personlig kontakt. Du har inflytande över din vardag och är delaktig i planeringen av din hemtjänst. 

Vi lägger även stor vikt på att ha hög tillgänglighet, vilket vi anser är grundpelaren till en trygg vardag. All kompetens finns samlad under ett tak och vi är endast ett samtal bort när du behöver oss.