KRHV-Logotype-mobil

HEMTJÄNst

Hemtjänstens syfte är att underlätta vardagen och skapa trygghet för dig och dina anhöriga. Har du hemtjänst kommer personal hem till dig och hjälper dig i din vardag. Dina individuella behov avgör vilken hjälp du får. Oavsett om du behöver lite eller mycket hjälp, så finns vi här för dig. Hjälpen delas in i service- och omvårdnadsinsatser. 

Med omvårdnadsinsatser menas personliga insatser såsom hjälp med uppstigning, stöd eller hjälp med hygien, av- och påklädning, vid toalettbesök, under måltider, vid promenader och osv. Omvårdnaden sker med respekt för din integritet.

Serviceinsatser innebär praktisk hjälp, det kan till exempel vara diska, slänga sopor, ta in posten, inköp, städning eller tvätt. Det kan vara skönt att få hjälp med vissa serviceinsatser och istället få mer ork och kvalitet i sin övriga vardag. 

Utöver omvårdnads- och serviceinsatser kan man få hjälp med ledsagning och avlösning. Dessa insatser är viktiga för den mentala hälsan, och är till för att man ska komma ifrån hemmet ibland.

Ledsagning innebär att vi hjälper dig så att du kan delta i fritidsaktiviteter, besöka kulturevenemang, träffa vänner på en fika, etc. Har du avlösning hjälper vi din anhörige som du bor tillsammans med, med stöttning i dennes vardag. Vi kan tex avlasta och komma hem till dig så din anhörige kan utföra sina aktiviter.


Kostnaden för att ha hemtjänsten från oss är densamma som om du får hjälpen av kommunens hemtjänst. Hur stor avgiften är för hemtjänsten beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får, dock är den högsta avgiften 2 359 kr per månad. 

tilläggstjänster