KRHV-Logotype-mobil

hur skaffar jag hemtjänst

För att få hemtjänst så måste du ansöka om hemtjänst. Ansökan ska skickas till kommunens omsorgsförvaltning. I ansökan fyller du i vad du behöver hjälp med och vilken hemtjänstleverantör du vill ska utföra din hemtjänst.

Hos kommunen tilldelas du sedan en biståndshandläggare som tar emot din ansökan. När ansökan har behandlats och godkänts meddelas hemtjänstleverantören som du har valt och beslutet innehållande din beviljade hjälp skickas till utföraren.

Här kan ladda ned blanketten för ansökan om hemtjänst: