KRHV-Logotype-mobil

VAD händer när jag valt kronobergs hemvård

När din ansökan om hemtjänst eller anmälan om byte till Kronobergs Hemvård har behandlats och godkänts, så meddelas vi och beslutet innehållande din beviljade hjälp skickas till oss.

När vi mottagit din beställning av hemtjänst från din biståndshandläggare kontaktar vi dig, så att vi tillsammans med dig kan planera hur din hjälp bäst ska genomföras. 

Har du gjort byte från annan utförare så meddelas även din gamla hemtjänstleverantör. Vi kommer då överens med dig och den andra leverantören om övergången av hjälpen.

Vem planerar min hemtjänst?

Det är vår samordnare eller planerare som kommer hem till dig på planeringsmöte, så att ni gemensamt kan komma överens om upplägget för din hemtjänst. Hjälpen baseras på de insatser du fått på beslut dvs den hjälpen du blivit beviljad av kommuens biståndshandläggare, samt på dina önskemål om hur du vill att hjälpen ska utföras.

Om vi ska hjälpa dig med hemsjukvård så närvarar även någon av våra sjuksköterskor vid mötet.

Både vår samordnare och planerare är utbildade undersköterskor samt har erfarenhet från att arbeta ute i hemtjänsten. 

Moa Bergqvist
Samordnare

William Fagelberg
Planerare