KRHV-Logotype-mobil

hur byter jag till kronobergs hemvård

Om du redan har hemtjänst men vill byta till Kronobergs Hemvård, så ska du ringa till kommunens kontaktcenter (telefon 0470-410 00) och be att få prata med din biståndshandläggare. Eller så fyller du i en blankett för val av hemtjänstleverantör, anger att du vill ha oss som utförare och skickar den till kommunens omsorgsförvaltning. Oftast räcker det dock med att ringa och meddela önskemål om byte till sin biståndshandläggare.

När din anmälan om byte av utförare har behandlats och godkänts så meddelas Kronobergs Hemvård och din gamla hemtjänstleverantör. Vi kommer därefter överens om övergången av hjälpen. Din biståndshandläggare skickar även beslutet innehållande din beviljade hjälp till oss.

Här kan ladda ned blanketten för val av hemtjänstleverantör: