KRHV-Logotype-mobil

om kronobergs hemvård

Kronobergs Hemvård är privat utförare av hemsjukvård och hemtjänst. Vi arbetar på uppdrag av Växjö kommun och är godkänd utförare med verksamhetstillstånd från IVO. Vår vision är att ge dig och dina anhöriga en trygg vardag. Vi lägger stort fokus på hög kontinuitet och personlig kontakt. Du har inflytande över din vardag och är delaktig i planeringen av din hemtjänst. Att bemöta dig med respekt för din integritet är en självklarhet för oss.

Vi lägger också stor vikt på tillgänglighet vilket vi anser är grundpelaren till en trygg vardag. All kompetens finns samlad under ett tak, och vi är endast ett samtal bort när du behöver oss.