KRHV-Logotype-mobil

Kronobergs Hemvårds verksamhet är demenscertifierad. Vi är den första privata utföraren av hemsjukvård och hemtjänst i Växjö kommun vars verksamhet innehar certifieringen.  
 
Varje år insjuknar 20 000-25 000 personer i demenssjukdom i Sverige. Eftersom demens inte är en sjukdom, utan en rad olika sjukdomar, har den som drabbas individuella behov av stöd och insatser under hela sjukdomsförloppet. Vilket ställer krav på kunskap utöver den som man vanligtvis behöver ha i hemsjukvården och hemtjänsten. 
 
En demenscertifierad hemtjänstutförare har kunskap som möjliggör upptäckt av demenssjukdom på ett tidigt stadium. Vi kan på så vis vara med som en trygghet på hela resan.
 
I Växjö har alla invånare rätt att själva välja hemtjänstleverantör, i och med att vi är demenscertifierade finns det möjlighet att välja en privat hemtjänstutförare med specialkompetens inom demensvård.