KRHV-Logotype-mobil

Hemtjänst


Om du på grund av ålder eller sjukdom behöver hjälp för att kunna bo kvar hemma kan du ansöka om hemtjänst från kommunen. Hemtjänsten som biståndsbeslutet innefattar är anpassad efter ditt behov och kan tex vara att du får hjälp med personlig omvårdnad, hemstädning, inköp eller att komma ut på aktiviteter.

När du fått ditt biståndsbeslut från kommunen kan du välja vilken leverantör du vill ska vara utförare av din biståndsbedömda hemtjänst. Hemtjänsten innefattar samma omsorg och service oavsett vilken utförare av hemtjänsten du väljer. Om du inte gör ett eget val tilldelas du hemtjänstleverantör utefter en turordningslista.

Avgiften för hemtjänsten baseras på vad din inkomst är och beräknas efter hur mycket hjälp du behöver.   

Kronobergs Hemvård tillhandahåller omvårdnad och service anpassad efter kundens behov och önskemål. Vårt verksamhetsområde är Växjö med omnejd. Växjö Kommun har godkänt oss som privat utförare av omvårdnad som kommunen har beviljat, så kallad biståndsbedömd hemtjänst. Kostnaden för den biståndsbedömda hemtjänsten är den kommunala taxan. Utöver den hemtjänst som kommunen har godkänt så erbjuder vi även tilläggstjänster som komplement till din hemtjänst om du vill ha mer hjälp än kommunen har beviljat. Du kan välja att abonnera på tilläggstjänsterna eller att boka de vid behov. Tilläggstjänsterna får du själv betala hela kostnaden för men många av tjänsterna kan du använda RUT-avdrag till. För att kunna köpa tilläggstjänster av oss så måste du ha din hemtjänst hos oss.