KRHV-Logotype-mobil

Hemtjänst


Om du på grund av ålder eller sjukdom behöver hjälp för att kunna bo kvar hemma kan du ansöka om hemtjänst från kommunen. Hemtjänsten som biståndsbeslutet innefattar är anpassad efter ditt behov och kan tex vara att du får hjälp med personlig omvårdnad, hemstädning, inköp eller att komma ut på aktiviteter. När du fått ditt biståndsbeslut från kommunen kan du välja vilken leverantör du vill ska vara utförare av din biståndsbedömda hemtjänst. Hemtjänsten innefattar samma omsorg och service oav-sett vilken utförare av hemtjänsten du väljer. Om du inte gör ett eget val tilldelas du leverantör utefter en turordningslista. Kostnaden är densamma oavsett om du väljer en privat utförare eller kommunen som utförare av din hemtjänst. Avgiften för hemtjänsten baseras på vad din inkomst är och beräknas efter hur mycket hjälp du behöver.