KRHV-Logotype-mobil

Välkommen till Kronobergs Hemvård AB
Vi bedriver hemsjukvård, hemtjänst och service


Vi tillhandahåller hemsjukvård, hemtjänst och tilläggstjänster med kvalitet. Hos oss står kunden i centrum och omvårdnaden sker på kundens villkor.

Vårt mål är att ge våra kunder och deras anhöriga ökad livskvalitet genom att skapa trygghet och förbättra förutsättningarna för en fungerande vardag med möjlighet till att vara delaktig i samhället. Våra medarbetare är engagerade, välutbildade och bemöter kunden med respekt för dennes integritet. Kronobergs Hemvård AB är godkända av Växjö Kommun och kostnaden för den biståndsdömda omsorgen är den kommunala taxan. Kronobergs Hemvård AB tillhandahåller hemtjänst med omvårdnad och service anpassad efter kundens behov och önskemål. Vi är verksamma i Växjö med omnejd.

Vi är privat utförare av omvårdnad som kommunen har beviljat, så kallad biståndsbedömd hemtjänst. Kostnaden för den biståndsbedömda hemtjänsten är den kommunala taxan.

Utöver den hemtjänsten som kommunen har godkänt så kan vi även erbjuda tilläggstjänster som komplement till din hemtjänst om du vill ha mer hjälp än kommunen har beviljat. Du kan välja att abonnera på tilläggstjänsterna eller att boka de vid behov. Tilläggstjänsterna får du själv betala hela kostnaden för men många av tjänsterna kan du använda RUT-avdrag till. För att kunna köpa tilläggstjänster av oss så måste du ha din hemtjänst hos oss.

Hos oss står kunden i centrum och omvårdnaden sker på kundens villkor. Vi eftersträvar att ge kunden ökad livskvalitet genom att skapa trygghet och förbättra förutsättningarna för en fungerande vardag med möjlighet till att vara delaktig i samhället. Våra medarbetare är engagerade, välutbildade och bemöter kunden med respekt för dennes integritet. Kronobergs Hemvård AB är godkända av Växjö Kommun och kostnaden för den biståndsdömda omsorgen är den kommunala taxan.