KRHV-Logotype-mobil

Kronobergs Hemvård AB tillhandahåller kontinuerlig omvårdnad och service anpassad efter kundens behov och önskemål. Vi är verksamma i Växjö med omnejd.

Vi är privat utförare av omvårdnad som kommunen har beviljat, så kallad biståndsbedömd hemtjänst. Kostnaden för den biståndsbedömda hemtjänsten är den kommunala taxan.

Utöver den hemtjänsten som kommunen har godkänt så erbjuder vi även tilläggstjänster som komplement till din hemtjänst om du vill ha mer hjälp än kommunen har beviljat. Du kan välja att abonnera på tilläggstjänsterna eller att boka de vid behov. Tilläggstjänsterna får du själv betala hela kostnaden för men många av tjänsterna kan du använda RUT-avdrag till. För att kunna köpa tilläggstjänster av oss så måste du ha din hemtjänst hos oss.