KRHV-Logotype-mobil

Vår personal


Vi rekryterar vår personal med stor omsorg. I personalstaben finns både undersköterskor och vårdbiträden med kompetens och erfarenhet inom sitt respektive arbetsområde. Vi har även en del personal som studerar till undersköterska eller sjuksköterska. Alla medarbetare har visat utdrag ur polisens belastningsregister och skrivit under sekretessavtal. Vi bär alltid våra arbetskläder när vi besöker våra kunder. Våra rutiner har ett genomgående säkerhetstänk.