KRHV-Logotype-mobil

Vår personal


Vi rekryterar vår personal med stor omsorg. Vår verksamhetsansvarige heter Alexander Sjösten och har i sin personalstab både välutbildade medarbetare med kompetens och erfarenhet inom sitt respektive arbetsområde, men även personal som är under utbildning. Alla medarbetare har visat utdrag ur polisens belastningsregister och skrivit under sekretessavtal. Vi bär alltid våra arbetskläder när vi besöker våra kunder. Våra rutiner har ett genomgående säkerhetstänk.