KRHV-Logotype-mobil
Välkommen till Kronobergs Hemvård AB Hemvård, hemtjänst och omvårdnad i Växjö och Kronoberg.

Välkommen till Kronobergs Hemvård AB
Vi bedriver hemsjukvård, omvårdnad och service i Växjö


Vi tillhandahåller hemsjukvård och hemtjänst och tilläggstjänster med kvalitet och kontinuitet. Hos oss står kunden i centrum och omvårdnaden sker på kundens villkor. Vi eftersträvar att ge kunden ökad livskvalitet genom att skapa trygghet och förbättra förutsättningarna för en fungerande vardag med möjlighet till att vara delaktig i samhället. Våra medarbetare är engagerade, välutbildade och bemöter kunden med respekt för dennes integritet. Kronobergs Hemvård AB är godkända av Växjö Kommun och kostnaden för den biståndsdömda omsorgen är den kommunala taxan.