KRHV-Logotype-mobil

vad kostar hemtjänsten?

Det är kommunen som debiterar dig för hemtjänsten även när du har hjälpen från Kronobergs Hemvård. Omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan lämna information om avgifter som avser hemtjänst.

Kostnaden för hemtjänsten du beviljats av kommunens biståndshandläggare är densamma oavsett om du har Kronobergs Hemvård eller kommunen som hemtjänstleverantör. Den högsta avgiften för hemtjänsten är 2 138 kronor per månad. Hur stor avgiften är upp till maxtaxan beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får.

Trygghetslarm kostar 300 kr per månad. Du betalar inget extra när du använder larmet
Om din hemtjänst uppnår maxtaxan ingår  trygghetslarmet i avgiften.  

Hemsjukvård kostar 397 kr per månad. Avgiften är densamma oavsett om du har mycket eller lite hjälp och tillkommer även när du betalar högsta avgiften för din hemtjänst.

Matdistribution kostar 1 950 kr per månad eller 975 kr beroende på om du har måltid varje eller varannan dag. 

Du som har fyllt 65 år har rätt att ha kvar det så kallade minibeloppet innan kommunen tar ut avgift för dina hjälpinsatser. Minibeloppet avser övriga levnadsomkostnader och är 5 374 kronor per månad för dig som är ensamstående respektive 4 541 kronor per månad för dig som har make/maka eller sambo. 

Här kan ladda ned blanketten för inkomstförfrågan: