KRHV-Logotype-mobil

Kronobergs Hemvård AB
Hemsjukvård - Hemtjänst - Service


Vi har både verksamhetstillstånd från IVO och är godkända av Växjö kommun


2019-08-26 blev vi godkända av IVO (Inspektionen för vård och omsorg), och blev därmed först av de privata hemtjänst-aktörerna i Växjö med att ha godkänt verksamhetstillstånd.  

Fr o m 2019-01-01 blev verksamheter som utför hemtjänst enligt socialtjänstlagen tillståndspliktiga. Den nya lagstiftningen innebär att verksamheterna behöver ansöka om tillstånd från IVO. Tillståndsplikten gäller privata hemtjänstföretag. Kommunala verksamheter behöver inte tillstånd men måste däremot anmäla sin verksamhet till IVO. Verksamheter som redan bedrev hemtjänst när den nya lagstiftningen trädde ikraft, får fortsätta göra detta i väntan på IVO:s beslut, förutsatt att de ansökte om tillstånd senast 2019-02-28.